web analytics

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ ปี พ.ศ. 2511

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ ปี พ.ศ. 2511 คณาจารย์ทั่วประเทศจารแผ่นทองถวายเป็นโลหะชนวนและมีผู้นำชนวนพระกริ่งมากมายมาถวายเพื่อร่วมสร้างเหรียญรุ่นนี้ พร้อมผ่านพิธีปลุกเสกอันยิ่งใหญ่ของวัด โดยพระองค์ทรงเป็นประธานและได้มอบให้กับผู้ร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์ในกาลนั้น พิธีปลุกเสกพร้อมกับพระกริ่งวชิรมกุฏ เป็นพิธีพุทธาภิเษกที่ใหญ่มากเพราะปลุกเสกกันถึง 9 วัน 9 คืน สำหรับพิธีเททองหล่อพระกริ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ทำเนียบ “พระสังฆราช” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทำเนียบ “พระสังฆราช” ดังรายพระนามต่อไปนี้ ๑. สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๓๓๗ ๒. สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ. ๒๓๓๗–๒๓๕๙ ๓. สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ.

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more