web analytics

ปู่ทวดปี24

พระเครื่อง

เลี่ยมทอง ไม่ได้แปลว่าแท้เสมอไป

การเลี่ยมทอง แต่เดิมแล้วมักจะเป็นพระเก่าแก่ พระแท้ ที่เจ้าของศรัทธาเป็นอย่างมาก จึงอยากนำมาห้อยคอให้ดูมีสง่าราศี จากนั้นก็ดูกำลังทรัพย์ประกอบกับฐานะ ไม่ว่าจะเป็นเลี่ยมกันน้ำ เลี่ยมเงิน เลี่ยมทอง เลี่ยมทองฝังเพชร สุดแล้วแต่ความชอบ เสร็จแล้วก็แขวนเป็นองค์ประจำกายให้สมกับที่รักที่ศรัทธา บางท่านมีฐานะหน่อยก็เลี่ยมทองเก็บใส่กล่องไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน หันมาดูปัจจุบันนี้ มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไป บางคนก็เลี่ยมแขวนเหมือนแต่ก่อน บางคนเลี่ยมขายโดยการนำพระที่ต้องการจะขายไปเลี่ยมทองเพื่อให้ราคาสูงขึ้นโดยจะได้มูลค่าเพิ่มตรงส่วนต่างของราคา ซึ่งหากขายพระอย่างเดียวก็จะได้กำไรน้อย แต่หากเลี่ยมทองเข้าไปก็จะขายได้ในราคาพระบวกกับราคาทองและส่วนต่างเพิ่มเติม นี่คือการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความคิดอ่านของผู้คนในสังคม

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More