web analytics

เหตุที่พุทธสูญสิ้น ที่อินเดีย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

แบ่งปันลิงค์นี้ :

“เหตุที่พุทธสูญสิ้น ที่อินเดีย” โดย…พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑.ใจกว้างจนลืมหลัก เสียหลักจนถูกกลืน ชาวพุทธใจกว้าง แต่ศาสนาอื่นเขาไม่ใจกว้างด้วย บางทีก็กว้างเลยเถิดไป จนลืมหลัก ไม่มีหลัก ไม่ยืนหลักของตัวไว้ เลยกลายเป็นกลมกลืนกับเขา จนศาสนาของตัวเองหายไปเลย เป็นเหตุสำคัญให้พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไป (คำสอนฮินดูปลอมปน+มุสลิมปราบฆ่าเผาวัดตำรา-บังคับเปลี่ยนศาสนา)๒.จุดที่เสื่อม คือ ชาวพุทธลืมหลักกรรม

Read more

คำทำนายของ ครูบาเจ้าศรีวิชัย

แบ่งปันลิงค์นี้ :

ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ทำนายว่า ต่อไปเบื้องหน้า วัดจะหมอง มองจะห่าง หนตางจะเลี่ยน โฮงเฮียนจะดี คนบ่มีจะได้กิ๋นข้าว คนเฒ่าใส่เขี้ยวขาว แม่ฮ้างนางสาวจะนุ่งเตี่ยว ป่าเฮ่วม่วนเหมือนปอย ภูดอยจะล้าน คนขี้คร้านจะได้กิ๋นดี คนบ่ดีหนีไปนอนสาด ตูบกาดเต๋มบ้านเต๋มเมือง น้ำเหมืองเอาน้ำแม่ งัวควายบ่แพร่ คนเฒ่าคนแก่บ่มีไผแอ่วหา ปู๋ปล๋าหนีน้ำ เอาน้ำตกกับถ้ำเป๋นตี้แอ่วตี้จุม คนจักชุมนุมกั๋นเป๋นกลุ่มเป๋นก้อน

Read more

16 คำทำนายของพระพุทธเจ้า ที่เกิดขึ้นในประเทศเราแล้ว

แบ่งปันลิงค์นี้ :

วันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ครองกรุงสาวัตถี ได้เสด็จเข้าสู่นิทรารมย์ในราตรีกาล ครั้นล่วงปัจฉิมยามใกล้รุ่ง ได้ทอดพระเนตรเห็น พระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวง ถึง 16 ประการ อันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาด จึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทม และครั้นรุ่งเช้า ก็ได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตประจำราชสำนักทำนาย พวกพราหมณ์ปุโรหิต ก็พากันทำนายว่าเป็นพระสุบินที่ร้าย และว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตราย 3 ประการ ไม่เสียราชทรัพย์ ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

Read more

หลวงปู่มั่น สอนเรื่องการกินเจ

แบ่งปันลิงค์นี้ :

เรื่องการกินเจ คนเรามันไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อนะ แต่มันวิเศษด้วยการกินเพราะการพินิจพิจารณาโดยแยบคาย อันผักหญ้าเนื้อนั้นมันไม่ได้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเหมือนคนเราจิตเราดอก พระธรรมคำสอนแง่หนักเบาต่างหากที่เรานำมาพินิจพิจารณาแล้วนำมาสอนตนจะทำให้เราดีขึ้นได้ เรื่องกินอยู่หลับนอน อะไรๆพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้หมดแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกับกินเจไม่กินเจ กินเนื้อไม่กินผักกินแต่ผักไม่กินเนื้ออันไหนกินได้ฉันได้ท่านก็บัญญัติไว้หมดแล้ว ถ้าท่านคิดว่าการกินแต่ผักทำให้ท่านเลิศเลอเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้อันนี้ผมก็สุดปัญญาที่จะสอนท่าน ถ้าการแต่ผักอย่างท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นกิเลสจบพรหมจรรย์ได้มนุษย์ไม่ได้สิ้นกิเลสหรอกวัวควายเป็นต้นนั่นเหละมันจะสิ้นก่อนเพราะมันไม่ได้กินเนื้อมันกินแต่ผักแต่หญ้าเต็มปากเต็มพุงทำไมลูกมันถึงเต็มท้องไร่ทุ่งนา ถ้าการกินแบบท่านว่าเป็นของเลิศ วัวควายมันเลิศก่อนแล้วเพราะมันเกิดมามันก็กินแล้ว โดยไม่ต้องมีใครคอยสอนถึงท่านกินยังไงมันก็ไม่เท่าวัวเท่าควายกินหรอกเพราะวัวควายมันปฏิเสธเนื้อโดยประการทั้งปวงกินแต่ผักแต่หญ้า ถ้าจะกินเจฉันเจกินผักไม่กินเนื้อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การไปตำหนิคนโน้นคนนี้ว่ากินเนื้อเป็นเปรตเป็นผีมันไม่สมควรแล้วก็มาหลงตนยกย่องตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนอื่นเขา ท่านดูใจของท่านเองก็ได้นี่ ว่ามันประเสริฐตรงไหนหรือยัง ถ้ายังไม่ประเสริฐให้รีบแก้ ราคะ โทสะโมหด ที่เผาหัวอยู่นั่นล่ะ มันเป็นสิ่งที่ท่านต้องแก้เสียโดยเร็วพลัน ไม่ใช่วันๆเทียวแต่ชวนหาคนมากินผัก ไอ้ผักนั้นผมก็กิน

Read more
CLOSE
CLOSE